Opret ny mappe
ELITEDATERS
Glemt adgangskode?    |   
 
Betingelser for brug af Elitedaters
Ved bestilling af en hvilken som helst tjeneste hos Elitedaters, accepterer du alle nærværende Aftales betingelser og vilkår.

Brugeraftale
Nærværende Aftale udgør din aftale med Elitedaters, for så vidt angår din brug af Tjenesten. For at blive eller forblive berettiget bruger af Tjenesten, skal du acceptere at overholde alle de i nærværende Aftale indeholdte betingelser og vilkår. Hvor ordene 'vi' og 'os' er anvendt i nærværende Aftale, betyder de Elitedaters eller en hvilken som helst af Elitedaters's efterfølgere eller adkomsterhververe.

Brugsret
Enhver oprettet eller tilrettet profil er en ansøgning, der evalueres iht. de indholds- og livsstilsmæssige krav, for endelig optagelse. Afslag meddeles til ansøgeren i en e-mail, der fremsendes til den gældende e-mail-adresse, som senest er oplyst. Der gives ikke personlig begrundelse for afslag.

Din ret til brug af Tjenesten er med respekt af eventuelle begrænsninger, betingelser og indskrænkninger, som vi fra tid til anden efter eget skøn måtte indføre. Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre, afbryde eller standse ethvert aspekt af Tjenesten, inklusive adgangen til enhver database, ethvert element eller indhold i Tjenesten. Vi kan også uden varsel og ansvar lægge begrænsninger på visse af Tjenestens elementer og aspekter eller begrænse din adgang til dele af Tjenesten eller til hele Tjenesten. Ved bortvisning fra Tjenesten grundet dokumenteret brud af Aftalen, refunderes eventuelt købte ydelser ikke.

Myndig
Du erklærer og garanterer, at du er mindst 18 år og din civilstand er single.

Regelsæt
Du accepterer at bruge Tjenesten i overensstemmelse med følgende regelsæt:

a. Du er alene (data)ansvarlig for enhver oplysning du måtte opgive til Tjenesten. Oplysninger du tilføjer i din personlige profil, skal i enhver henseende være sande og kunne dokumenteres hvis nødvendigt. Såfremt Tjenesten mistænker eller kan dokumentere falske oplysninger i en profil, kan dette medføre bortvisning.

b. Du vil behandle alle oplysninger erhvervet ved brug af Tjenesten som private og fortrolige, og du vil ikke videregive sådanne oplysninger til andre uden tilladelse fra den person, som har givet dem til dig;

c. Du vil ikke bruge Tjenesten for til at deltage i nogen form for chikane eller fornærmelig adfærd, herunder for eksempel udsendelse af meddelelser, billeder eller grafik, som indeholder ærekrænkende ytringer eller ukvemsord, racistiske, politiske, pornografiske, obskøne udtryk eller billeder;

d. Alle indledende kontaktformer skal udføres med seriøsitet og respekt for modtageren. Du vil ikke sende kædebreve eller systematisk konstruerede beskeder med enslydende indhold (Flooding) gennem Tjenesten;

e. Du vil ikke bruge Tjenesten til krænkelse af nogen persons ret til privatliv, ejendomsrettigheder eller andre rettigheder;

f. Du vil ikke bruge Tjenesten til at distribuere, fremme eller på anden måde offentliggøre noget materiale, der indeholder anmodning om penge, reklamer, eller anmodning om varer eller tjenesteydelser;

g. Du vil ikke bruge Tjenesten til at rekruttere medlemmer til egen eller andenparts organisation, forening, virksomhed eller frivillig sammenslutning;

h. Du vil ikke bruge Tjenesten til at distribuere eller uploade nogen virus eller Trojanske heste eller foretage noget som helst andet, der på nogen måde kan skade Tjenesten, Elitedaters-systemer eller andre medlemmers systemer;

i. Du vil ikke direkte eller indirekte udsende, eller opfordre til, at modtage kontaktoplysninger, herunder for eksempel e-mail-adresser, telefonnumre, postadresser, internet adresser eller fulde navne gennem dine offentligt udsendte oplysninger. Du vil ikke i den offentlige profiltekst ytre oplysning om ferie, din profilstatus eller medlemskabstype;

j. Du vil ikke direkte eller indirekte opfordre til kontakt på baggrund af utroskab, sex, eller beskrive dine seksuelle præferencer i uopfrodrede beskeder, eller i den offentlige udsendte interessebeskrivelse;

k. Du vil opfylde alle indholdsmæssige krav, redaktionen måtte opstille i forbindelse med opretholdelsen af din profil.

Misbrug og udelukkelse
Manglende overholdelse af ovennævnte regelsæt, kan medføre udelukkelse fra Tjenesten. Afhængigt af misbrugets karakter, vil brugeren modtage en advarsel forud for udelukkelsen. I grovere tilfælde vil brugere få afslag ved efterfølgende forsøg på at oprette en ny profil. I særligt grove tilfælde af misbrug og ved gentagne overtrædelser af Altalens regelsæt, vil brugerens IP-adresse blive blokeret, hvorefter brugeren ikke kan opnå adgang til Tjenesten.

Personoplysninger
Det er nødvendigt at indsamle, behandle og videregive visse personoplysninger, således at medlemmerne kan opnå et detaljeret kendskab til hinanden gennem Tjenesten. Derfor vil du i forbindelse med registrering blive bedt om at udfylde et oplysningsskema med relevante personoplysninger.

De obligatoriskte oplysninger som Tjenesten indsamler, omfatter information om medlemmernes køn, e-mail-adresse (offentliggøres ikke) , fødselsdato (skjules), seksuel orientering, højde, vægt, rygevaner, antal børn, uddannelse, job, geografisk region og personlige interesser i form af livsstilsrelaterede ord og emner, så som litteraturvalg, musik og film (også kaldet tags). Valgfrie oplysninger omfatter information om politisk orientering, sportsaktivitet, kostvaner og tøjstil.

Ovennævnte oplysninger er af stor relevans, og giver vores medlemmer mulighed for at søge blandt nærmere specificerede profiler. Du kan til enhver tid lukke din profil på Tjenesten. Samtlige opgivne personoplysninger vil da øjeblikkelig blive slettet permanent.

Ved at godkende Aftalens betingelser giver du samtykke til, at dine oplysninger registreres og behandles af Tjenesten til brug i Tjenestens database, samt at offentlige oplysninger videregives til andre brugere. Af oplysningsskemaet fremgår, hvilke oplysninger der videregives til andre medlemmer.

Dine offentlige oplysninger er tilgængelige i alle Tjenestens søgeredskaber, udtræk i Tjenestens match- og segmenteringssystemer, lister, e-mail notifikationer og nyhedsbreve til registrerede medlemmer af Tjenesten.

Din e-mail-adresse vil kun i begrænset omfang blive brugt i forbindelse med udsendelse af Tjenestens nyheder og tilbud. Desuden udsender vi en status-meddelelse til passive medlemmer, således at vi kan minimere antallet af forældede og inaktive profiler til gavn for de aktive brugere. Nævnte udsendinger foretages 12 gange årligt. Det skal understreges, at e-mail-adresser ikke bliver videregivet til tredjemand, ligesom personoplysninger ikke videregives til markedsføringsformål.

Privatlivets fred
Ved at bruge tjenesterne accepterer du vores erklæring om privatlivets fred.
Du anerkender, at (a) vi ikke kan garantere sikkerhed eller beskyttelse af privatlivets fred, for så vidt angår oplysninger, du giver gennem internettet og dine e-mail-meddelelser, og du fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med tredjeparters brug af sådanne oplysninger; (b) vi er ikke ansvarlige for og kan ikke kontrollere andres brug af oplysninger, du giver dem, og du bør være forsigtig med valg af personlige oplysninger, du giver til andre gennem Tjenesten; og (c) vi kan ikke påtage os ansvar for indholdet af meddelelser, der er sendt af andre brugere af Tjenesten, og du fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med indholdet af meddelelser, du måtte modtage fra andre brugere. Vi kan ikke garantere og påtager os intet ansvar for verifikation af nøjagtigheden af de oplysninger, der gives af andre brugere af Tjenesten.
Du må ikke bruge Tjenesten til ulovlige formål. Vi kan afslå at give dig et brugernavn, der repræsenterer en anden person, er beskyttet af varemærke- eller ophavsretten, eller som vi, efter eget skøn, finder vulgært eller på anden måde fornærmeligt.

Sikkerhed
Dit medlemskab er privat og bør ikke bruges af nogen anden. Du er ansvarlig for al brug af eller aktivitet på Tjenesten af brugere, der anvender dit kodeord, herunder for eksempel tredjemands brug af dit kodeord.

Køb af abonnement
Et abonnement giver fuld adgang til alle produkter. Beløbet er forudbetalt og fornyes løbende når den aktuelle periode ophører, indtil du selv vælger at opsige abonnementet.

Opsigelse af abonnement
Du kan opsige dit løbende abonnement fra linket 'Betalingsterminal'. Opsigelsen skal ske senest 24 timer før indeværende periode udløber.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages fortrydelsesret når du tegner et nyt abonnement, men det forudsætter at produktet (herunder funktioner der kræver betaling) ikke er taget i brug 14 dage efter købet er gennemført. Du kan kontakte kundeservice på info@elitemedia.dk med en bekræftelse på fortrydelsen af dit køb.

Skadesløsholdelse
Du accepterer at holde os, vores direktion, bestyrelse, ansatte og repræsentanter skadesløse for tab eller skade, herunder for eksempel rimelige advokatsalærer, som vi måtte lide som følge af dine aktiviteter på eller brug af Tjenesten, herunder for eksempel din eventuelle misligholdelse af nærværende Aftale, eller eventuelle påstande eller klager mod dig fremsat af tredjepart. Du skal samarbejde så helt og fuldt, som det med rimelighed er påkrævet til bestridelse af en påstand. Vi forbeholder os ret til at påtage os forsvaret og styringen af enhver sag, hvor du ellers er pligtig til skadesløsholdelse, dog under forudsætning af, at du forbliver erstatningspligtig for enhver sådan påstand.

Ophavsret
Elitedaters logo og Elitedaters logotype er registrerede varemærker, og tilhører eliteMedia ApS. Indholdet på Tjenesten, såsom varemærker, logoer, tekster, billeder, grafik, design og lydfiler, tilhører eliteMedia ApS og er beskyttet af varemærke- og ophavsretsloven. Reproduktion, kopiering eller redistribution af materiale eller designelementer på Tjenesten er strengt forbudt uden skriftlig tilladelse fra eliteMedia ApS. Indhentning af tilladelse skal ske ved henvendelse på e-mail: info(at)elitemedia.dk.

Garantier
Tjenesten distribueres, således som den er og forefindes. Vi garanterer ikke, at Tjenesten ikke vil blive afbrudt eller er fejlfri. Der kan forekomme forsinkelser, undladelser, serverkomplikationer og afbrydelser i Tjenestens tilgængelighed. Hvor det er tilladt efter loven, accepterer du, at Tjenesten leveres uden garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder for eksempel de underforståede garantier for god handelsmæssig kvalitet og egnethed til et særligt formål. Du accepterer, at brug af Tjenesten sker på egen risiko.
Parterne aftaler specifikt, at opfyldelse af nærværende Aftale i alle dens aspekter ikke finder sted uden for området Københavns jurisdiktion, Danmark.

EliteMedia ApS
Elitedaters logo
Dating på nettet
Fænomenet dating er udbredt og noget næsten alle har et kendskab til. Det kan dog være svært at vælge det rigtige sted at søge. Herunder kan du læse en række korte og spiselige artikler om emnet dating.
Copyright © 2005-2016 eliteMedia ApS